นักศึกษาสาขาวิชาการเงินถวายพานพุ่มวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ


Comments