โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การการทำงานในสถานประกอบการ ณ ห้องสัมมนาคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3 เวลา 10.30 น. โดย คุณมุกดา ธนรัชต์วกุล ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบางแค
Comments